فروش چیست؟

ما در زندگی روزمره خود روزانه از این لغت استفاده کرده و بارها این کلمه را تکرار می کنیم. در واقع فروش کلمه ی ناقصی می باشد که باید در ک...

ادامه مطلب

ویزیتور کیست و ویزیتوری چیست؟

ویزیتور واژه ای است که به تازگی در جامعه به عنوان یک فروشنده یا نماینده فروش محصولات یک شرکت به فروشگاه ها و سوپرمارکت ها است.ویزیتور...

ادامه مطلب