ویزیتور کیست و ویزیتوری چیست؟

ویزیتور واژه ای است که به تازگی در جامعه به عنوان یک فروشنده یا نماینده فروش محصولات یک شرکت به فروشگاه ها و سوپرمارکت ها است.ویزیتور...

ادامه مطلب